نوع غذا

فرهنگي با احتساب 20 درصد

وابسته فرهنگي بدون تخفيف

چلو کباب لقمه 150گرمي تک سيخ

220000

275000

زرشک پلو با مرغ

176000

220000

چلو جوجه کباب مخصوص

188000

235000

چلوماهيچه

              قیمت روز

قیمت روز

چلو گوشت150گرمي هر نفر

قیمت روز

قیمت روز

کوبيده تک سيخ80گرمي

72000

90000

چلو میکس

260000

325000

چای

15000

15000

سوپ

20000

20000

چلو ساده

52000

65000

چلو گوشت و چلو مرغ

قیمت روز

قیمت روز

ماست معمولي

12000

12000

ماست موسير

18000

18000

سالاد

28000

28000

دوغ

18000

18000

نوشابه قوطي

25000    25000

ژله خانواده به ازاي هر نفر

15000

15000

زيتون پرورده

20000

20000

ورودي تالار سالن 1

5000000

8000000

ورودي تالار سالن 2

6000000

10000000

هزينه سرويس هر نفر

0

0

هزينه هر ساعت اضافه

3000000

3000000

ارزش افزوده

9/

9/

امانت بابت خسارت احتمالي

2000000

2000000