نوع غذا

فرهنگي با احتساب 20 درصد

وابسته فرهنگي بدون تخفيف

چلو کباب لقمه 150گرمي تک سيخ

284000

355000

زرشک پلو با مرغ

268000

335000

چلو جوجه کباب مخصوص

272000

340000

چلوماهيچه

              قیمت روز

قیمت روز

چلو گوشت150گرمي هر نفر

قیمت روز

قیمت روز

کوبيده تک سيخ80گرمي

112000

140000

چلو میکس

372000

465000

چای

15000

15000

سوپ

30000

30000

چلو ساده

60000

75000

چلو گوشت و چلو مرغ

قیمت روز

قیمت روز

ماست معمولي

15000

15000

ماست موسير

25000

25000

سالاد

35000

35000

دوغ

25000

25000

نوشابه قوطي

29000    29000

ژله خانواده به ازاي هر نفر

30000

30000

زيتون پرورده

35000

35000

ورودي تالار سالن 1

5000000

8000000

ورودي تالار سالن 2

6000000

10000000

هزينه سرويس هر نفر

0

0

هزينه هر ساعت اضافه

3000000

3000000

ارزش افزوده

9/

9/

امانت بابت خسارت احتمالي

2000000

2000000