نوع غذا

فرهنگي با احتساب تخفیف(ریال)

وابسته فرهنگي بدون تخفيف(ریال)

چلو کباب 150گرمي

1160000

1430000

زرشک پلو با مرغ

1050000

1300000

چلو جوجه کباب مخصوص

                   1210000

1500000

چلوماهيچه

قیمت روز

قیمت روز

چلو گوشت 150گرمي هر نفر

قیمت روز

قیمت روز

کوبيده تک سيخ75گرمي

450000

600000

چلو میکس

1650000

2050000

چای

60000

60000

نسکافه

80000

80000

چلوساده

350000

450000

چلو گردن

قیمت روز

قیمت روز

ماست معمولي

60000

60000

ماست موسير

80000

80000

سالاد

180000

180000

دوغ

120000

120000

نوشابه قوطي

190000

190000

نوشابه معمولی

109000

109000

زيتون پرورده

150000

150000

ورودي تالار سالن 1 (یاس)-ظرفیت500نفر

10/000/000ریال

20/000/000ریال

ورودي تالار سالن2 (یاسمن)-ظرفیت 600نفر

12/500/000ریال

25/000/000ریال

آب معدنی بزرگ

85000

85000

هزينه هر ساعت اضافه

20000000

20000000

ارزش افزوده

9درصد

9درصد

امانت بابت خسارت احتمالي

10000000

10000000