نوع غذا

فرهنگي با احتساب 20 درصد

وابسته فرهنگي بدون تخفيف

چلو کباب 200گرمي

317600

415000

زرشک پلو با مرغ

315000

410000

چلو جوجه کباب مخصوص

320000

440000

چلوماهيچه

670000

790000

چلو گوشت150گرمي هر نفر

600000

750000

کوبيده تک سيخ75گرمي

115000

145000

چلو میکس

402000

490000

چای

20000

25000

نسکافه

35000

40000

چلو ساده

70000

90000

چلو گوشت و چلو مرغ

قیمت روز

قیمت روز

ماست معمولي

11000

12000

ماست موسير

17600

20000

سالاد

34000

38000

دوغ

16500

18800

نوشابه قوطي

48000 53000

نوشابه معمولی

30000

34000

زيتون پرورده

67000

85000

ورودي تالار سالن 1

5000000

8000000

ورودي تالار سالن 2

6000000

10000000

هزينه سرويس هر نفر

0

0

هزينه هر ساعت اضافه

3000000

3000000

ارزش افزوده

9درصد

9درصد

امانت بابت خسارت احتمالي

3000000

3000000