نوع غذا

فرهنگي با احتساب 20 درصد

وابسته فرهنگي بدون تخفيف

چلو کباب 150گرمي

317600

415000

زرشک پلو با مرغ

315000

410000

چلو جوجه کباب مخصوص

320000

440000

چلوماهيچه

670000

790000

چلو گوشت150گرمي هر نفر

600000

750000

کوبيده تک سيخ75گرمي

115000

145000

چلو میکس

402000

490000

چای

20000

25000

نسکافه

35000

40000

چلو ساده

70000

90000

چلو ماهیچه

700000

840000

ماست معمولي

13000

14500

ماست موسير

21000

22000

سالاد

45000

50000

دوغ

20000

22000

نوشابه قوطي

59000 62000

نوشابه معمولی

37000

42000

زيتون پرورده

68000

85000

ورودي تالار سالن 1

5000000

8000000

ورودي تالار سالن 2

6000000

10000000

هزينه سرويس هر نفر

0

0

هزينه هر ساعت اضافه

3000000

3000000

ارزش افزوده

9درصد

9درصد

امانت بابت خسارت احتمالي

3000000

3000000