نوع غذا

فرهنگي با احتساب 20 درصد

وابسته فرهنگي بدون تخفيف

چلو کباب 150گرمي

580000

690000

زرشک پلو با مرغ

630000

760000

چلو جوجه کباب مخصوص

830000

990000

چلوماهيچه

1030000

1230000

چلو گوشت 150گرمي هر نفر

1030000

1230000

کوبيده تک سيخ75گرمي

215000

250000

چلو میکس

960000

1150000

چای

25000

30000

نسکافه

40000

50000

چلو ساده

150000

180000

چلو گردن

1030000

1230000

ماست معمولي

25000

30000

ماست موسير

35000

40000

سالاد

95000

100000

دوغ

58000

62000

نوشابه قوطي

95000

100000

نوشابه معمولی

58000

62000

زيتون پرورده

150000

160000

ورودي تالار سالن 1

7000000

12000000

ورودي تالار سالن 2

8500000

15000000

آب معدنی بزرگ

58000

60000

هزينه هر ساعت اضافه

5000000

5000000

ارزش افزوده

9درصد

9درصد

امانت بابت خسارت احتمالي

3000000

3000000