نوع غذا

فرهنگي با احتساب 20 درصد

وابسته فرهنگي بدون تخفيف

چلو کباب 150گرمي

630000

740000

زرشک پلو با مرغ

690000

810000

چلو جوجه کباب مخصوص

850000

1010000

چلوماهيچه

1200000

1400000

چلو گوشت 150گرمي هر نفر

1200000

1400000

کوبيده تک سيخ75گرمي

215000

250000

چلو میکس

970000

1160000

چای

25000

30000

نسکافه

40000

50000

چلو ساده

150000

180000

چلو گردن

1200000

1400000

ماست معمولي

40000

45000

ماست موسير

50000

55000

سالاد

95000

100000

دوغ

58000

62000

نوشابه قوطي

95000

100000

نوشابه معمولی

58000

62000

زيتون پرورده

150000

160000

ورودي تالار سالن 1

7000000

12000000

ورودي تالار سالن 2

8500000

15000000

آب معدنی بزرگ

60000

65000

هزينه هر ساعت اضافه

5000000

5000000

ارزش افزوده

9درصد

9درصد

امانت بابت خسارت احتمالي

3000000

3000000