نوع غذا

فرهنگي با احتساب 20 درصد

وابسته فرهنگي بدون تخفيف

چلو کباب 150گرمي

450000

550000

زرشک پلو با مرغ

430000

530000

چلو جوجه کباب مخصوص

445000

540000

چلوماهيچه

810000

960000

چلو گوشت 150گرمي هر نفر

850000

1020000

کوبيده تک سيخ75گرمي

150000

175000

چلو میکس

510000

660000

چای

25000

30000

نسکافه

40000

50000

چلو ساده

130000

150000

چلو گردن

850000

1020000

ماست معمولي

17000

20000

ماست موسير

27000

30000

سالاد

72000

77000

دوغ

50000

55000

نوشابه قوطي

76000 80000

نوشابه معمولی

50000

55000

زيتون پرورده

103000

110000

ورودي تالار سالن 1

7000000

12000000

ورودي تالار سالن 2

8500000

15000000

آب معدنی بزرگ

55000

60000

هزينه هر ساعت اضافه

4000000

4000000

ارزش افزوده

9درصد

9درصد

امانت بابت خسارت احتمالي

3000000

3000000