نوع غذا

فرهنگي با احتساب تخفیف(ریال)

وابسته فرهنگي بدون تخفيف(ریال)

چلو کباب 150گرمي

760000

900000

زرشک پلو با مرغ

690000

810000

چلو جوجه کباب مخصوص

850000

1010000

چلوماهيچه

قیمت روز

قیمت روز

چلو گوشت 150گرمي هر نفر

قیمت روز

قیمت روز

کوبيده تک سيخ75گرمي

270000

300000

چلو میکس

1100000

1300000

چای

40000

40000

نسکافه

60000

60000

چلوساده

300000

330000

چلو گردن

قیمت روز

قیمت روز

ماست معمولي

45000

45000

ماست موسير

55000

55000

سالاد

125000

125000

دوغ

72000

72000

نوشابه قوطي

138000

138000

نوشابه معمولی

72000

72000

زيتون پرورده

150000

150000

ورودي تالار سالن 1 (یاس)-ظرفیت500نفر

7/000/000ریال

12/000/000ریال

ورودي تالار سالن2 (یاسمن)-ظرفیت 600نفر

8/500/000ریال

15/000/000ریال

آب معدنی بزرگ

65000

65000

هزينه هر ساعت اضافه

5000000

5000000

ارزش افزوده

9درصد

9درصد

امانت بابت خسارت احتمالي

3000000

3000000