نوع غذا

فرهنگي با احتساب 20 درصد

وابسته فرهنگي بدون تخفيف

چلو کباب لقمه 150گرمي تک سيخ

228000

285000

زرشک پلو با مرغ

180000

225000

چلو جوجه کباب مخصوص

192000

240000

چلوماهيچه

              قیمت روز

قیمت روز

چلو گوشت150گرمي هر نفر

قیمت روز

قیمت روز

کوبيده تک سيخ80گرمي

76000

95000

چلو میکس

260000

325000

چای

15000

15000

سوپ

20000

20000

چلو ساده

52000

65000

چلو گوشت و چلو مرغ

قیمت روز

قیمت روز

ماست معمولي

12500

12500

ماست موسير

17500

17500

سالاد

28500

28500

دوغ

17500

17500

نوشابه قوطي

28000    28000

ژله خانواده به ازاي هر نفر

15000

15000

زيتون پرورده

20000

20000

ورودي تالار سالن 1

5000000

8000000

ورودي تالار سالن 2

6000000

10000000

هزينه سرويس هر نفر

0

0

هزينه هر ساعت اضافه

3000000

3000000

ارزش افزوده

9/

9/

امانت بابت خسارت احتمالي

2000000

2000000