نوع غذا

فرهنگي با احتساب 20 درصد

وابسته فرهنگي بدون تخفيف

چلو کباب لقمه 150گرمي تک سيخ

232000

290000

زرشک پلو با مرغ

216000

270000

چلو جوجه کباب مخصوص

224000

280000

چلوماهيچه

              قیمت روز

قیمت روز

چلو گوشت150گرمي هر نفر

قیمت روز

قیمت روز

کوبيده تک سيخ80گرمي

80000

100000

چلو میکس

288000

360000

چای

15000

15000

سوپ

30000

30000

چلو ساده

56000

70000

چلو گوشت و چلو مرغ

قیمت روز

قیمت روز

ماست معمولي

13000

13000

ماست موسير

20000

20000

سالاد

33000

33000

دوغ

20000

20000

نوشابه قوطي

29000    29000

ژله خانواده به ازاي هر نفر

25000

25000

زيتون پرورده

35000

35000

ورودي تالار سالن 1

5000000

8000000

ورودي تالار سالن 2

6000000

10000000

هزينه سرويس هر نفر

0

0

هزينه هر ساعت اضافه

3000000

3000000

ارزش افزوده

9/

9/

امانت بابت خسارت احتمالي

2000000

2000000